Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2636(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000037/2017

Ingediende teksten :

O-000037/2017 (B8-0217/2017)

Debatten :

PV 17/05/2017 - 21
CRE 17/05/2017 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

21. Stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000037/2017) van Bernd Lange en Sajjad Karim, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange licht de vraag toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van juni.

Juridische mededeling - Privacybeleid