Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2636(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000037/2017

Ingivna texter :

O-000037/2017 (B8-0217/2017)

Debatter :

PV 17/05/2017 - 21
CRE 17/05/2017 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

21. Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000037/2017) från Bernd Lange och Sajjad Karim, för utskottet INTA, till kommissionen: om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Fernando Ruas för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Jiří Pospíšil.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: période de session de juin.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy