Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0052(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0072/2017

Разисквания :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0221

Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

22. Споразумение между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г - Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Borrelli (A8-0072/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000023/2017) зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange разви въпроса и David Borrelli представи препоръката.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията), който отговори също на въпроса.

Изказаха се: Artis Pabriks, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen и Christel Schaldemose.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Phil Hogan и David Borrelli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 18.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност