Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0052(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0072/2017

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0221

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

22. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 - Aύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων/ πρόσφατες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρωτόκολλο για το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, της συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2014-2021, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας και του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Borrelli (A8-0072/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000023/2017) που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων/πρόσφατες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρωτόκολλο για το εμπόριο ψαριών (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση και ο David Borrelli παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής), ο οποίος απαντάει στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Artis Pabriks, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και David Borrelli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου