Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0052(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0072/2017

Keskustelut :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0221

Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

22. EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskeva sopimus - Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Borrelli (A8-0072/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000023/2017) – Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017)

Bernd Lange esitteli kysymyksen ja David Borrelli esitteli suosituksen.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti myös puheenvuoron vastatakseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Artis Pabriks PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen ja Christel Schaldemose.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja David Borrelli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö