Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0052(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0072/2017

Debatten :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0221

Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

22. Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 - Verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten/recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000023/2017) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Verhoging van de Noorse invoerrechten op landbouwproducten / recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange licht de vraag toe en David Borrelli licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie), die eveneens de vraag beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Artis Pabriks, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en David Borrelli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.4 van de notulen van 18.5.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid