Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0052(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0072/2017

Debaty :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Głosowanie :

PV 18/05/2017 - 11.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0221

Protokół
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg

22. Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 - Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0072/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000023/2017), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange rozwinął pytanie i David Borrelli przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji), który odpowiedział również na pytanie.

Głos zabrali: Artis Pabriks w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Phil Hogan i David Borrelli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 18.5.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności