Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0052(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0072/2017

Rozpravy :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0221

Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

22. Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 – Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Borrelli (A8-0072/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000023/2017), ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange rozvinul otázku a David Borrelli uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie), ktorý zároveň odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Artis Pabriks v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a David Borrelli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 18.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia