Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0052(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0072/2017

Debatter :

PV 17/05/2017 - 22
CRE 17/05/2017 - 22

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0221

Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

22. Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 - Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter / förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0072/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000023/2017) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter / förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange utvecklade frågan och David Borrelli redogjorde för rekommendationen.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen), som också besvarade frågan.

Talare: Artis Pabriks för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Phil Hogan och David Borrelli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy