Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Унгария (внесени предложения за резолюция)
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 29 април 2017 г. (разискване)
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подготовка за срещата на върха на Г-7 (разискване)
 9.Тържествено заседание - Организация на обединените нации
 10.Време за гласуване
  
10.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия * (гласуване)
  
10.5.Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (гласуване)
  
10.6.Генетично модифициран памук GHB119 (гласуване)
  
10.7.Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 (гласуване)
  
10.8.Положението в Унгария (гласуване)
  
10.9.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 15.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 16.Правомощия и контрол на Европейската централна банка (разискване по актуални въпроси)
 17.Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I (разискване)
 18.Прилагането на Регламент (ЕС) 2017/458 относно засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (разискване)
 19.Автомобилният транспорт в Европейския съюз (разискване)
 20.Прилагане на Споразумението за свободна търговия ЕС - Република Корея (разискване)
 21.Акутално положение във връзка с прилагането на Пакта за устойчивост на Бангладеш (разискване)
 22.Споразумение между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г - Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (198 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (45 kb) Резултати от поименно гласуване (1075 kb) 
 
Протокол (84 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (25 kb) Резултати от поименно гласуване (64 kb) 
 
Протокол (300 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (405 kb) Резултати от поименно гласуване (909 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност