Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (předložené návrhy usnesení)
 5.Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)
 6.Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (rozprava)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Příprava summitu G7 (rozprava)
 9.Slavnostní zasedání – Organizace spojených národů
 10.Hlasování
  10.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.2.Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.3.FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku * (hlasování)
  10.5.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)
  10.6.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB119 (hlasování)
  10.7.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9 (hlasování)
  10.8.Situace v Maďarsku (hlasování)
  10.9.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 16.Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky (rozprava na aktuální téma)
 17.Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I (rozprava)
 18.Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (rozprava)
 19.Silniční doprava v Evropské unii (rozprava)
 20.Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (rozprava)
 21.Aktuální stav provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši (rozprava)
 22.Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 – Zvýšení norských cel na zemědělské produkty / nedávná jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (175 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (42 kb) Jmenovitá hlasování (1075 kb) 
 
Zápis (80 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (24 kb) Jmenovitá hlasování (61 kb) 
 
Zápis (270 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (401 kb) Jmenovitá hlasování (1045 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí