Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Ungarn (indgivne beslutningsforslag)
 6.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 29. april 2017 (forhandling)
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Forberedelse af G7-topmødet (forhandling)
 9.Højtideligt møde - De Forenede Nationer
 10.Afstemningstid
  
10.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.2.Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.4.Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (afstemning)
  
10.5.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (afstemning)
  
10.6.GMO-bomuld GHB119 (afstemning)
  
10.7.GMO-majs DAS-40278-9 (afstemning)
  
10.8.Situationen i Ungarn (afstemning)
  
10.9.Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 15.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 16.ECB's beføjelser og kontrol (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I (forhandling)
 18.Gennemførelse af forordning (EU) 2017/458 for så vidt angår styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser (forhandling)
 19.Vejtransport i Den Europæiske Union (forhandling)
 20.Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea (forhandling)
 21.Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (forhandling)
 22.Aftalen mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme 2014-2021 - Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter/nylige forhandinger om protokollen om handel med fisk og fiskevarer (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (175 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (42 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1075 kb) 
 
Protokol (79 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (24 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (63 kb) 
 
Protokol (270 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (393 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (895 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik