Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάσταση στην Ουγγαρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29 Απριλίου 2017) (συζήτηση)
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής G7 (συζήτηση)
 9.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ηνωμένα Έθνη
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/008 I/Nokia Network Systems (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία * (ψηφοφορία)
  
10.5.Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ψηφοφορία)
  
10.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (ψηφοφορία)
  
10.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος DAS-40278-9 (ψηφοφορία)
  
10.8.Κατάσταση στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  
10.9.Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 15.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 16.Εξουσίες και έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 17.Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)2017/458 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (συζήτηση)
 19.Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 20.Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (συζήτηση)
 21.Κατάσταση προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)
 22.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 - Aύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων/ πρόσφατες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πρωτόκολλο για το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (199 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (46 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1075 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (27 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (65 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (302 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (416 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (986 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου