Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Olukord Ungaris (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Euroopa Ülemkogu 29. aprilli 2017. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Ettevalmistused G7 tippkohtumiseks (arutelu)
 9.Pidulik istung - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
 10.Hääletused
  
10.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.2.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.3.Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.4.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Horvaatias * (hääletus)
  
10.5.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: suure riskiga kolmandate riikide kindlaksmääramine, kus esineb strateegilisi puudusi (hääletus)
  
10.6.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB119 (hääletus)
  
10.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais DAS-40278-9 (hääletus)
  
10.8.Olukord Ungaris (hääletus)
  
10.9.Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 15.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 16.Euroopa Keskpanga volitused ja järelevalve (temaatiline arutelu)
 17.Veebisisuteenuste piiriülene ülekantavus siseturul ***I (arutelu)
 18.Määruse (EL) 2017/458 (asjaomastes andmebaasides tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel) rakendamine (arutelu)
 19.Maanteetransport Euroopa Liidus (arutelu)
 20.ELi ja Korea vahelise vabakaubanduslepingu rakendamine (arutelu)
 21.Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (arutelu)
 22.Lepingu sõlmimine ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021 - Norras põllumajandustoodetelt nõutavate tollimaksude suurenemine ja hiljutised läbirääkimised kalakaubandusprotokolli üle (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (172 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (42 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1075 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (24 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (63 kb) 
 
Protokoll (264 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (380 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (896 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika