Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Unkarin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 9.Juhlaistunto - Yhdistyneet kansakunnat
 10.Äänestykset
  10.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.2.Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.3.FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.4.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kroatian kanssa * (äänestys)
  10.5.Delegoitun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (äänestys)
  10.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-puuvilla GHB119 (äänestys)
  10.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-maissi DAS-40278-9 (äänestys)
  10.8.Unkarin tilanne (äänestys)
  10.9.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 15.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 16.Euroopan keskuspankin toimivalta ja valvonta (ajankohtainen keskustelu)
 17.Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 18.Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Tieliikenne Euroopan unionissa (keskustelu)
 20.EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 21.Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (keskustelu)
 22.EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskeva sopimus - Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (177 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (42 kb) Nimenhuutoäänestykset (1075 kb) 
 
Pöytäkirja (79 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (25 kb) Nimenhuutoäänestykset (62 kb) 
 
Pöytäkirja (268 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (374 kb) Nimenhuutoäänestykset (974 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö