Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2017. május 17., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Az Európai Tanács 2017. április 29-i ülésének következtetései (vita)
 7.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.A G7-csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 9.Ünnepélyes ülés - Egyesült Nemzetek Szervezete
 10.Szavazások órája
  10.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme nyomán (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.2.2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.3.Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.4.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere * (szavazás)
  10.5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása (szavazás)
  10.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított gyapot (GHB 119) (szavazás)
  10.7.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított kukorica (DAS-40278-9) (szavazás)
  10.8.A magyarországi helyzet (szavazás)
  10.9.Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 15.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 16.Az EKB hatáskörei és ellenőrzési joga (vita időszerű kérdésekről)
 17.Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon ***I (vita)
 18.A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítéséről szóló (EU) 2017/458 rendelet végrehajtása (vita)
 19.Közúti közlekedés az Európai Unióban (vita)
 20.Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása (vita)
 21.A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (vita)
 22.Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról - A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése/a halászati kereskedelmi jegyzőkönyvről folytatott közelmúltbeli tárgyalások (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (180 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (43 kb) Név szerinti szavazás (1075 kb) 
 
Jegyzőkönyv (79 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredményei (27 kb) Név szerinti szavazás (63 kb) 
 
Jegyzőkönyv (277 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredményei (391 kb) Név szerinti szavazás (982 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat