Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Stāvoklis Ungārijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Eiropadomes 2017. gada 29. aprīļa sanāksmes secinājumi (debates)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)
 9.Svinīgā sēde - Apvienoto Nāciju Organizācija
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.2.2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.3.FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.4.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Horvātijā * (balsošana)
  10.5.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: augsta riska trešo valstu, kurās ir stratēģiskas nepilnības, norādīšana (balsošana)
  10.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB119 (balsošana)
  10.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza DAS-40278-9 (balsošana)
  10.8.Stāvoklis Ungārijā (balsošana)
  10.9.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 15.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 16.Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole (debates par aktuāliem jautājumiem)
 17.Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū ***I (debates)
 18.Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana (debates)
 19.Autotransports Eiropas Savienībā (debates)
 20.ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (debates)
 21.Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (debates)
 22.Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam - Norvēģijas nodevu palielināšana lauksaimniecības produktiem un nesenās sarunas par zivju tirdzniecības protokolu (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (175 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsojumu rezultāti (42 kb) Balsojumi pēc saraksta (1075 kb) 
 
Protokols (80 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (24 kb) Balsojumi pēc saraksta (61 kb) 
 
Protokols (273 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsojumu rezultāti (394 kb) Balsojumi pēc saraksta (978 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika