Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 17 ta' Mejju 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta' April 2017 (dibattitu)
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Tħejjija tas-summit tal-G7 (dibattitu)
 9.Seduta solenni - Nazzjonijiet Uniti
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.2.Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.3.FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.4.Skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja * (votazzjoni)
  
10.5.Oġġezzjoni għal att delegat: L-identifikar ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (votazzjoni)
  
10.6.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qoton ġenetikament modifikat GHB119 (votazzjoni)
  
10.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9 (votazzjoni)
  
10.8.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (votazzjoni)
  
10.9.Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Setgħat u kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu topiku)
 17.Il-portabilità transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern ***I (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/458 dwar it-tisħiħ tal-verifiki abbażi ta' bażijiet tad-data fuq il-fruntieri esterni (dibattitu)
 19.It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 20.L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea (dibattitu)
 21.Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (dibattitu)
 22.Ftehim bejn l-UE, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021 - Iż-żieda fid-dazji Norveġiżi fuq il-prodotti agrikoli/in-negozjati riċenti dwar il-protokolll dwar il-kummerċ tal-ħut (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (176 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (44 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1075 kb) 
 
Minuti (80 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (25 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (62 kb) 
 
Minuti (278 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (397 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (973 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza