Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (ingediende ontwerpresoluties)
 5.De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (debat)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Voorbereiding van de G7-top (debat)
 9.Plechtige vergadering - Verenigde Naties
 10.Stemmingen
  
10.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.2.Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.3.Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.4.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië * (stemming)
  
10.5.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (stemming)
  
10.6.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen GHB119 (stemming)
  
10.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9 (stemming)
  
10.8.De situatie in Hongarije (stemming)
  
10.9.Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 16.Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (actualiteitendebat)
 17.Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I (debat)
 18.Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/458 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (debat)
 19.Wegvervoer in de Europese Unie (debat)
 20.Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (debat)
 21.Stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (debat)
 22.Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 - Verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten/recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (177 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (40 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1075 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (24 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (77 kb) 
 
Notulen (273 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (383 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (972 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid