Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (debata)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Przygotowania do szczytu G-7 (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Organizacja Narodów Zjednoczonych
 10.Głosowanie
  
10.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.2.Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.3.FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (głosowanie)
  
10.5.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (głosowanie)
  
10.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 (głosowanie)
  
10.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 (głosowanie)
  
10.8.Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)
  
10.9.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 16.Uprawnienia i kontrola EBC (debata na aktualny temat)
 17.Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (debata)
 18.Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (debata)
 19.Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata)
 20.Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (debata)
 21.Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (debata)
 22.Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 - Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (174 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (42 kb) Wyniki głosowań imiennych (1075 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (24 kb) Wyniki głosowań imiennych (68 kb) 
 
Protokół (274 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (385 kb) Wyniki głosowań imiennych (974 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności