Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Situația din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (dezbatere)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Pregătirea summitului G7 (dezbatere)
 9.Ședință solemnă - Organizația Națiunilor Unite
 10.Votare
  
10.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.2.Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.3.Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar */***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
10.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația * (vot)
  
10.5.Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (vot)
  
10.6.Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (vot)
  
10.7.Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul OMG DAS-40278-9 (vot)
  
10.8.Situația din Ungaria (vot)
  
10.9.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 15.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 16.Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (dezbatere pe o temă de actualitate)
 17.Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (dezbatere)
 18.Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (dezbatere)
 19.Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere)
 20.Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (dezbatere)
 21.Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (dezbatere)
 22.Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 - Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (182 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (42 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1075 kb) 
 
Proces-verbal (80 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (24 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (61 kb) 
 
Proces-verbal (274 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (380 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (974 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate