Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Maďarsku (predložené návrhy uznesení)
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (rozprava)
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Príprava samitu G7 (rozprava)
 9.Slávnostná schôdza – Organizácia Spojených národov
 10.Hlasovanie
  
10.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku * (hlasovanie)
  
10.5.Námietka proti delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (hlasovanie)
  
10.6.Námietka podľa článku 106: GMO bavlna GHB119 (hlasovanie)
  
10.7.Námietka podľa článku 106: GMO kukurica DAS-40278-9 (hlasovanie)
  
10.8.Situácia v Maďarsku (hlasovanie)
  
10.9.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 15.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 16.Právomoci a kontrola Európskej centrálnej banky (tematická rozprava)
 17.Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu ***I (rozprava)
 18.Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/458, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (rozprava)
 19.Cestná doprava v Európskej únii (rozprava)
 20.Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (rozprava)
 21.Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (rozprava)
 22.Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 – Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (175 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (42 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1075 kb) 
 
Zápisnica (81 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (25 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (65 kb) 
 
Zápisnica (275 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (391 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (970 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia