Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 17. maj 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere na Madžarskem (vloženi predlogi resolucij)
 6.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 (razprava)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 8.Priprave na vrhunsko srečanje skupine G-7 (razprava)
 9.Slavnostna seja - Združeni narodi
 10.Čas glasovanja
  10.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem * (glasovanje)
  10.5.Nasprotovanje delegiranemu aktu: opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (glasovanje)
  10.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB119 (glasovanje)
  10.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza DAS-40278-9 (glasovanje)
  10.8.Razmere na Madžarskem (glasovanje)
  10.9.Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 15.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 16.Pristojnosti in nadzor Evropske centralne banke (tematska razprava)
 17.Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu ***I (razprava)
 18.Izvajanje Uredbe (EU) 2017/458 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (razprava)
 19.Cestni promet v Evropski uniji (razprava)
 20.Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo (razprava)
 21.Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (razprava)
 22.Sporazum med EU, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021 - Povečanje norveških dajatev za kmetijske proizvode/nedavna pogajanja o protokolu o trgovini z ribami (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (172 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (42 kb) Poimensko glasovanje (1075 kb) 
 
Zapisnik (79 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (24 kb) Poimensko glasovanje (61 kb) 
 
Zapisnik (265 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (378 kb) Poimensko glasovanje (972 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov