Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Ungern (ingivna resolutionsförslag)
 6.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017 (debatt)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Förberedelse av G7-toppmötet (debatt)
 9.Högtidligt möte - Förenta nationerna
 10.Omröstning
  10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien * (omröstning)
  10.5.Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)
  10.6.Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119 (omröstning)
  10.7.Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278-9 (omröstning)
  10.8.Situationen i Ungern (omröstning)
  10.9.Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 16.ECB:s befogenheter och kontroll (debatt om en aktuell fråga)
 17.Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (debatt)
 18.Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (debatt)
 19.Vägtransporter i Europeiska unionen (debatt)
 20.Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (debatt)
 21.Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (debatt)
 22.Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 - Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter / förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (177 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (42 kb) Omröstningar med namnupprop (1075 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (24 kb) Omröstningar med namnupprop (60 kb) 
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (381 kb) Omröstningar med namnupprop (891 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy