Seznam 
Zápis
PDF 401kWORD 24k
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 

Zpráva: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+554, 70, 8

 2. Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě 

Zpráva: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+545, 25, 90

 3. FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví 

Zpráva: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+544, 107, 14

 4. Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku * 

Zpráva: Claude Moraes (A8-0171/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: návrh rozhodnutí RadyJH+592, 69, 15

 5. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky 

Návrh usnesení: B8-0294/2017 (pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0294/2017
(výbory LIBE, ECON)
za odův. H1PPEEH-314, 339, 24
hlasování: usnesení (celé znění)JH+392, 80, 207
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:konečné hlasování

 6. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB119 

Návrh usnesení: B8-0293/2017

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0293/2017
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+425, 230, 27
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 7. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9 

Návrh usnesení: B8-0292/2017

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0292/2017
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+435, 216, 34
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 8. Situace v Maďarsku 

Návrhy usnesení: B8-0295/2017, B8-0296/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0295/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 25ENFJH-77, 570, 19
za § 21ECRJH-152, 521, 8
§ 36ENFJH-85, 520, 58
za § 34ALDE+
za § 57ALDE+
2PPEJH
§ 6§původní zněníodděl./EH+344, 318, 18
§ 7§původní zněníJH+342, 303, 38
§ 83PPE-
§původní zněníodděl./EH+346, 311, 29
hlasování: usnesení (celé znění)JH+393, 221, 64
Návrh usnesení B8-0296/2017
(PPE)
§ 22ENFJH
§ 33ENFJH
za § 41PPEJH
hlasování: usnesení (celé znění)JH
Žádosti o jmenovité hlasování
ECR:pn.1 (B8-0295/2017)
ENF:§ 7, pn. 2, 5, 6, konečné hlasování (B8-0295/2017), pn. 1, 2, 3, konečné hlasování (B8-0296/2017)
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:§ 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

 9. Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení: B8-0298/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0298/2017
(výbor EMPL)
§ 19ENFJH-76, 604, 8
§ 410ENF-
§ 511ENF-
§ 612ENFJH-62, 555, 70
§ 713ENFJH-51, 608, 24
§ 814ENF-
§ 26§původní zněnídílč.
1/JH+530, 71, 89
2+
bod odůvodnění A1ENFJH-63, 615, 10
bod odůvodnění B2ENFJH-55, 612, 16
bod odůvodnění D3ENF-
bod odůvodnění F4ENF-
bod odůvodnění G5ENF-
§původní zněníJH+592, 44, 56
bod odůvodnění H6ENFJH-62, 604, 13
bod odůvodnění I7ENF-
za odův. J8ENF-
hlasování: usnesení (celé znění)+
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.1, 2, 6, 9, 12, 13, bod odůvodnění G
Žádosti o dílčí hlasování
ENF: § 26
1.část„zdůrazňuje, že je potřeba lépe porozumět kvalifikacím získaným mimo EU a jejich uznávání s cílem podpořit začleňování migrantů a uprchlíků do evropské společnosti, na trh práce a do systémů vzdělávání a odborné přípravy;“
2.část„v této souvislosti vítá doporučení, která jsou základem vztahů mezi národními a regionálními rámci kvalifikací třetích zemí, národními rámci kvalifikací členských států a evropskými rámci kvalifikací, zejména možnost strukturovaných dialogů se sousedními zeměmi EU, které mají dohodu o přidružení s Evropskou unií, což může vést k upevnění jejich národních rámců kvalifikací v evropském rámci kvalifikací a k podpoře rozvoje národních rámců kvalifikací třetích zemí ze strany EU (například prostřednictvím rozvojové pomoci);“
Právní upozornění - Ochrana soukromí