Indeks 
Protokol
PDF 393kWORD 24k
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 

Betænkning: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+554, 70, 8

 2. Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 

Betænkning: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+545, 25, 90

 3. Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid 

Betænkning: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+544, 107, 14

 4. Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * 

Betænkning: Claude Moraes (A8-0171/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: udkast til Rådets afgørelseAN+592, 69, 15

 5. Indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler 

Forslag til beslutning: B8-0294/2017 (Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0294/2017
(LIBE, ECON)
Efter § H1PPEVE-314, 339, 24
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+392, 80, 207
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE:endelig afstemning

 6. GMO-bomuld GHB119 

Forslag til beslutning: B8-0293/2017

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0293/2017 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+425, 230, 27
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

 7. GMO-majs DAS-40278-9 

Forslag til beslutning: B8-0292/2017

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0292/2017 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+435, 216, 34
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

 8. Situationen i Ungarn 

Forslag til beslutning: B8-0295/2017, B8-0296/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0295/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 25ENFAN-77, 570, 19
Efter § 21ECRAN-152, 521, 8
§ 36ENFAN-85, 520, 58
Efter § 34ALDE+
Efter § 57ALDE+
2PPEAN
§ 6§originaltekstvs/VE+344, 318, 18
§ 7§originaltekstAN+342, 303, 38
§ 83PPE-
§originaltekstvs/VE+346, 311, 29
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+393, 221, 64
Forslag til beslutning B8-0296/2017
(PPE)
§ 22ENFAN
§ 33ENFAN
Efter § 41PPEAN
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ECR:ændringsforslag 1 (B8-0295/2017)
ENF:§ 7, ændringsforslag 2, 5, 6, endelig afstemning (B8-0295/2017), ændringsforslag 1, 2, 3, endelig afstemning (B8-0296/2017)
Anmodning om særskilt afstemning
PPE§§ 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

 9. Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring 

Forslag til beslutning: B8-0298/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0298/2017
(EMPL)
§ 19ENFAN-76, 604, 8
§ 410ENF-
§ 511ENF-
§ 612ENFAN-62, 555, 70
§ 713ENFAN-51, 608, 24
§ 814ENF-
§ 26§originaltekstdiv
1/AN+530, 71, 89
2+
§ A1ENFAN-63, 615, 10
§ B2ENFAN-55, 612, 16
§ D3ENF-
§ F4ENF-
§ G5ENF-
§originaltekstAN+592, 44, 56
§ H6ENFAN-62, 604, 13
§ I7ENF-
Efter § J8ENF-
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)+
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF:ændringsforslag 1, 2, 6, 9, 12, 13, § G
Anmodning om opdelt afstemning
ENF: § 26
1.del:"understreger behovet for en bedre forståelse for kvalifikationer, der er erhvervet uden for EU, med henblik på at fremme integrationen af migranter og flygtninge i det europæiske samfund, på EU’s arbejdsmarked samt i de almene og faglige uddannelsessystemer i EU;"
2.del:"glæder sig i denne forbindelse over henstillingen, der danner grundlaget for sammenhængen mellem tredjelandes nationale og regionale kvalifikationsrammer, medlemsstaternes nationale kvalifikationsrammer og EQF, navnlig muligheden for at føre strukturerede dialoger med de af EU's naboskabslande, der har en associeringsaftale med EU, hvilket muligvis resulterer i en styrkelse af deres nationale referencerammer for kvalifikationer i forhold til EQF og EU-støtten (f.eks. gennem udviklingsstøtte) til tredjelandes udvikling af nationale referencerammer for kvalifikationer;"
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik