Index 
Notulen
PDF 383kWORD 24k
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 

Verslag: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (Meerderheid van de leden van het Parlement en 3/5 van de uitgebrachte stemmen

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+554, 70, 8

 2. Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid 

Verslag: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+545, 25, 90

 3. Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector 

Verslag: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+544, 107, 14

 4. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië * 

Verslag: Claude Moraes (A8-0171/2017)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de RaadHS+592, 69, 15

 5. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen 

Ontwerpresolutie: B8-0294/2017 (Meerderheid van de leden van het Parlement voor aanneming van de ontwerpresolutie)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0294/2017
(Commissies LIBE, ECON)
na overw H1PPEES-314, 339, 24
stemming: resolutie (als geheel)HS+392, 80, 207
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:eindstemming

 6. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen GHB119 

Ontwerpresolutie: B8-0293/2017

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0293/2017
(Commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+425, 230, 27
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 7. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde maïs DAS-40278-9 

Ontwerpresolutie: B8-0292/2017

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0292/2017
(Commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+435, 216, 34
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 8. De situatie in Hongarije 

Ontwerpresoluties: B8-0295/2017, B8-0296/2017

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0295/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 25ENFHS-77, 570, 19
na § 21ECRHS-152, 521, 8
§ 36ENFHS-85, 520, 58
na § 34ALDE+
na § 57ALDE+
2PPEHS
§ 6§oorspronkelijke tekstas/ES+344, 318, 18
§ 7§oorspronkelijke tekstHS+342, 303, 38
§ 83PPE-
§oorspronkelijke tekstas/ES+346, 311, 29
stemming: resolutie (als geheel)HS+393, 221, 64
Ontwerpresolutie B8-0296/2017
(PPE)
§ 22ENFHS
§ 33ENFHS
na § 41PPEHS
stemming: resolutie (als geheel)HS
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR:amendement 1 (B8-0295/2017)
ENF:§ 7, ams 2, 5, 6, eindstemming (B8-0295/2017), ams 1, 2, 3, eindstemming (B8‑0296/2017)
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§§ 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

 9. Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie: B8-0298/2017

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0298/2017
(Commissie EMPL)
§ 19ENFHS-76, 604, 8
§ 410ENF-
§ 511ENF-
§ 612ENFHS-62, 555, 70
§ 713ENFHS-51, 608, 24
§ 814ENF-
§ 26§oorspronkelijke tekstso
1/HS+530, 71, 89
2+
overw A1ENFHS-63, 615, 10
overw B2ENFHS-55, 612, 16
overw D3ENF-
overw F4ENF-
overw G5ENF-
§oorspronkelijke tekstHS+592, 44, 56
overw H6ENFHS-62, 604, 13
overw I7ENF-
na overw J8ENF-
stemming: resolutie (als geheel)+
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:amendementen 1, 2, 6, 9, 12, 13, overweging G
Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:§ 26
1e deel"benadrukt dat er duidelijk behoefte is aan een beter inzicht in de kwalificaties die buiten de EU worden toegekend met het oog op validering en erkenning teneinde de integratie van migranten en vluchtelingen in de Europese samenleving, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs- en opleidingsstelsel te bevorderen;"
2e deel"is in dit verband ingenomen met de aanbeveling waarin de basis wordt gelegd voor verbanden tussen nationale en regionale kwalificatiekaders uit derde landen, NKK's van de lidstaten en het EKK, met name de mogelijkheid van een gestructureerde dialoog met buurlanden van de EU die een associatieovereenkomst met de EU hebben, met als mogelijk resultaat dat zij hun nationale kwalificatiekader ijken aan het EKK, en de steun van de EU (bijv. via ontwikkelingshulp) aan derde landen voor de ontwikkeling van een nationaal kwalificatiekader optrekken;"
Juridische mededeling - Privacybeleid