Indeks 
Protokół
PDF 385kWORD 24k
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+554, 70, 8

 2. Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności 

Sprawozdanie: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+545, 25, 90

 3. FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego 

Sprawozdanie: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+544, 107, 14

 4. Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * 

Sprawozdanie: Claude Moraes (A8-0171/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: projekt decyzji Radygi+592, 69, 15

 5. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki 

Projekt rezolucji: B8-0294/2017 (większość głosów posłów do Parlamentu wymagana do przyjęcia projektu rezolucji)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0294/2017
(komisje LIBE, ECON)
Po motywie H1PPEge-314, 339, 24
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+392, 80, 207
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE:głosowanie końcowe

 6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 

Projekt rezolucji: B8-0293/2017

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0293/2017
(komisja ENVI)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+425, 230, 27
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

 7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 

Projekt rezolucji: B8-0292/2017

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0292/2017
(komisja ENVI)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+435, 216, 34
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

 8. Sytuacja na Węgrzech 

Projekty rezolucji: B8-0295/2017, B8-0296/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0295/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
Ust.25ENFgi-77, 570, 19
Po ust. 21ECRgi-152, 521, 8
Ust.36ENFgi-85, 520, 58
Po ust. 34ALDE+
Po ust. 57ALDE+
2PPEgi
Ust.6ust.pierwotny tekstgo/ge+344, 318, 18
Ust.7ust.pierwotny tekstgi+342, 303, 38
Ust.83PPE-
ust.pierwotny tekstgo/ge+346, 311, 29
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+393, 221, 64
Projekt rezolucji B8-0296/2017
(PPE)
Ust.22ENFgi
Ust.33ENFgi
Po ust. 41PPEgi
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi
Wnioski o głosowanie imienne
ECR:poprawka 1 (B8-0295/2017)
ENF:ust.7, popr. 2, 5, 6, głosowanie końcowe (B8-0295/2017), popr. 1, 2, 3, głosowanie końcowe (B8-0296/2017)
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.6, 7, 8 (B8-0295/2017)

 9. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji: B8-0298/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0298/2017
(komisja EMPL)
Ust.19ENFgi-76, 604, 8
Ust.410ENF-
Ust.511ENF-
Ust.612ENFgi-62, 555, 70
Ust.713ENFgi-51, 608, 24
Ust.814ENF-
Ust.26ust.pierwotny tekstgp
1/gi+530, 71, 89
2+
Motyw A1ENFgi-63, 615, 10
Motyw B2ENFgi-55, 612, 16
Motyw D3ENF-
Motyw F4ENF-
Motyw G5ENF-
ust.pierwotny tekstgi+592, 44, 56
Motyw H6ENFgi-62, 604, 13
Motyw I7ENF-
Po motywie J8ENF-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:poprawki 1, 2, 6, 9, 12, 13, motyw G
Wnioski o głosowanie podzielone
ENF: ust. 26
część pierwsza„podkreśla potrzebę lepszego zrozumienia kwalifikacji przyznawanych poza terytorium UE z myślą o ich walidacji i uznawaniu w celu wspierania integracji migrantów i uchodźców w społeczeństwie europejskim, na rynku pracy UE oraz w ramach unijnych systemów kształcenia i szkolenia;”
część druga„w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje zalecenie budujące podwaliny pod relacje między krajowymi i regionalnymi ramami kwalifikacji w państwach trzecich, krajowymi ramami kwalifikacji w państwach członkowskich i europejskimi ramami kwalifikacji, w szczególności opcję zorganizowanych dialogów z krajami ościennymi UE, które podpisały z nią układ o stowarzyszeniu, co może prowadzić do wzmocnienia ich krajowych ram kwalifikacji względem europejskich ram kwalifikacji, jak również wsparcia UE (np. w ramach pomocy rozwojowej) dla państw trzecich na rzecz opracowywania krajowych ram kwalifikacji;”
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności