Zoznam 
Zápisnica
PDF 391kWORD 25k
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems 

Správa: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+554, 70, 8

 2. Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite 

Správa: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+545, 25, 90

 3. Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora 

Správa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+544, 107, 14

 4. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku * 

Správa: Claude Moraes (A8-0171/2017)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: návrh rozhodnutia RadyHPM+592, 69, 15

 5. Námietka proti delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami 

Návrh uznesenia: B8-0294/2017 (väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu za prijatie návrhu uznesenia)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0294/2017
(výbory LIBE, ECON)
od odôvodnenia H1PPEEH-314, 339, 24
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+392, 80, 207
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE:záverečné hlasovanie

 6. Námietka podľa článku 106: GMO bavlna GHB119  

Návrh uznesenia: B8-0293/2017

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0293/2017
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+425, 230, 27
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 7. Námietka podľa článku 106: GMO kukurica DAS-40278-9 

Návrh uznesenia: B8-0292/2017

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0292/2017
(výbor ENVI)
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+435, 216, 34
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
Verts/ALE, ENF:záverečné hlasovanie

 8. Situácia v Maďarsku 

Návrhy uznesení: B8-0295/2017, B8-0296/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0295/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
ods.25ENFHPM-77, 570, 19
od odseku 21ECRHPM-152, 521, 8
ods.36ENFHPM-85, 520, 58
od odseku 34ALDE+
od odseku 57ALDE+
2PPEHPM
ods.6ods.pôvodný textOH/EH+344, 318, 18
ods.7ods.pôvodný textHPM+342, 303, 38
ods.83PPE-
ods.pôvodný textOH/EH+346, 311, 29
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM+393, 221, 64
Návrh uznesenia B8-0296/2017
(PPE)
ods.22ENFHPM
ods.33ENFHPM
od odseku 41PPEHPM
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)HPM
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ECR:PN 1 (B8-0295/2017)
ENF:ods.7, PN 2, 5, 6, záverečné hlasovanie (B8-0295/2017), PN 1, 2, 3, záverečné hlasovanie (B8-0296/2017)
Žiadosti o oddelené hlasovanie
PPE:odseky 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

 9. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie 

Návrh uznesenia: B8-0298/2017

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Návrh uznesenia B8-0298/2017
(výbor EMPL)
ods.19ENFHPM-76, 604, 8
ods.410ENF-
ods.511ENF-
ods.612ENFHPM-62, 555, 70
ods.713ENFHPM-51, 608, 24
ods.814ENF-
ods.26ods.pôvodný textHPČ
1/HPM+530, 71, 89
2+
odôv. A1ENFHPM-63, 615, 10
odôv. B2ENFHPM-55, 612, 16
odôv. D3ENF-
odôv. F4ENF-
odôv. G5ENF-
ods.pôvodný textHPM+592, 44, 56
odôv. H6ENFHPM-62, 604, 13
odôv. I7ENF-
od odôvodnenia J8ENF-
hlasovanie: uznesenie (text ako celok)+
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
ENF:PN 1, 2, 6, 9, 12, 13, odôvodnenie G
Žiadosti o hlasovanie po častiach
ENF: ods. 26
1.časť:„zdôrazňuje, že je potrebné lepšie porozumieť kvalifikáciám získaným mimo EÚ v záujme ich potvrdenia a uznania a s cieľom podporiť integráciu migrantov a utečencov do európskej spoločnosti, na trhu práce EÚ a v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ;“
2.časť:„v tejto súvislosti víta odporúčanie, ktoré je základom vzťahov medzi vnútroštátnymi a regionálnymi kvalifikačnými rámcami tretích krajín, vnútroštátnymi kvalifikačnými rámcami členských štátov a EKR, a najmä možnosť štruktúrovaných dialógov so susednými krajinami EÚ, ktoré majú s EÚ dohodu o pridružení, čo zrejme viesť k posilneniu ich vnútroštátnych kvalifikačných rámcov s EKR a EÚ a k podpore (napr. formou rozvojovej pomoci) tretím krajinám pri vytváraní ich vnútroštátnych kvalifikačných rámcov;“
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia