Index 
Jegyzőkönyv
PDF 277kWORD 79k
2017. május 17., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Az Európai Tanács 2017. április 29-i ülésének következtetései (vita)
 7.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.A G7-csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 9.Ünnepélyes ülés - Egyesült Nemzetek Szervezete
 10.Szavazások órája
  
10.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme nyomán (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.2.2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.3.Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.4.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere * (szavazás)
  
10.5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása (szavazás)
  
10.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított gyapot (GHB 119) (szavazás)
  
10.7.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított kukorica (DAS-40278-9) (szavazás)
  
10.8.A magyarországi helyzet (szavazás)
  
10.9.Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 15.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 16.Az EKB hatáskörei és ellenőrzési joga (vita időszerű kérdésekről)
 17.Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon ***I (vita)
 18.A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítéséről szóló (EU) 2017/458 rendelet végrehajtása (vita)
 19.Közúti közlekedés az Európai Unióban (vita)
 20.Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása (vita)
 21.A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (vita)
 22.Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról - A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése/a halászati kereskedelmi jegyzőkönyvről folytatott közelmúltbeli tárgyalások (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.10-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a homofóbia és a transzfóbia elleni világnap alkalmából, és emlékeztet, hogy a Parlament holnap fog szavazni a vitát követően benyújtott állásfoglalási indítványokról az LGBTI személyekkel, és különösen a (vélelmezetten) homoszexuális férfiak csecsenföldi üldöztetésével kapcsolatos tanácsi irányvonal végrehajtása kapcsán (2017.5.16-i jegyzőkönyv, 13. pont ).


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei és Notis Marias, az ECR képviselőcsoport nevében, Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében, Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Zambia, különösen Hakainde Hichilema esete B8-0372/2017).

II.   Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében, Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Etiópia, különösen Dr. Merera Gudina esete (B8-0377/2017).

III.   Dél-Szudán (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Dél-Szudán (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Dél-Szudán (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dél-Szudán (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, Dél-Szudán (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk és Javier Couso Permuy, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dél-Szudán (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Dél-Szudán (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Dél-Szudán (B8-0370/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000038/2017) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

A vita időpontja: 2017. május 15. (2017.5.15-i jegyzőkönyv, 16. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Szavazás: 2017.5.17-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


5. A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A magyarországi helyzet (2017/2656(RSP))

A vita időpontja: 2017. április 26. (2017.4.26-i jegyzőkönyv, 14. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller és Silvia Costa, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck és Louis Michel, az ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Szavazás: 2017.5.17-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


6. Az Európai Tanács 2017. április 29-i ülésének következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2017. április 29-i ülésének következtetései (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Herbert Reul, aki válaszol arra, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel és Elmar Brok.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi és Jean-Paul Denanot.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Michel Barnier (főtárgyaló) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


7. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a GUE/NGL, az ALDE, az EFDD és az ECR képviselőcsoport az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján szavazási kérelmet juttatott el hozzá a CULT bizottság arra vonatkozó határozata kapcsán, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló jelentés (előadó: Sabine Verheyen és Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) alapján, amelyet a 2017. május 15., hétfői jegyzőkönyvben jelentettek be. (2017.5.15-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A CULT bizottság intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatáról holnap, 2017. május 18., csütörtökön fognak szavazni.

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott semmilyen kérelmet az INTA, az ITRE, az IMCO, a PECH és a LIBE bizottság intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatai kapcsán, melyeket a 2017. május 15., hétfői jegyzőkönyvben jelentettek be (2017.5.15-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Az INTA, az ITRE, az IMCO, a PECH és a LIBE bizottságok tehát az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében foglalt határidő lejártát követően megkezdhették az intézményközi tárgyalásokat.


8. A G7-csúcstalálkozó előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A G7-csúcstalálkozó előkészítése (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Carmelo Abela (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica és Jeppe Kofod.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Felszólal: Carmelo Abela és Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

9. Ünnepélyes ülés - Egyesült Nemzetek Szervezete

A Parlament António Guterres, az ENSZ főtitkára beszéde alkalmából 12.05 és 12.30 között ünnepélyes ülést tart.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme nyomán (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0209)


10.2. 2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2014. évi éves jelentésről [2015/2283(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0210)


10.3. Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a pénzügyi technológiáról (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére [2016/2243(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0211)


10.4. A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere elindításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2017)0212)


10.5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, Claude Moraes és Judith Sargentini a LIBE bizottság nevében nyújtott be az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a melléklet I. pontjában szereplő táblázatból Guyana törlésének és Etiópia említett táblázatba való felvételének tekintetében történő módosításáról szóló 2017. március 24-i bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletről (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0213)


10.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított gyapot (GHB 119) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen nyújtott be a géntechnológiával módosított GHB119 (BCS-GHØØ5-8) gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Előadó: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0214)


10.7. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított kukorica (DAS-40278-9) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány melyet az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen nyújtott be a géntechnológiával módosított DAS-40278-9 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (2017/2674(RSP)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (B8-0292/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0215)


10.8. A magyarországi helyzet (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A magyarországi helyzet (2016/2798(RSP))

A vita időpontja: 2017. április 26. (2017.4.26-i jegyzőkönyv, 14. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2017. május 17. (2017.5.17-i jegyzőkönyv, 4. pont).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (B8-0295/2017)

Elfogadva. (P8_TA(2017)0216)

(A B8-0296/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.9. Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0217)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Sajjad Karim -jelentés - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil és Branislav Škripek

Cora van Nieuwenhuizen -jelentés - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias és Petras Auštrevičius

A magyarországi helyzet (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek és Jan Zahradil

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias és Jiří Pospíšil.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.10-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 2073/2005/EK rendeletnek a levágott brojlercsirkékben előforduló Campylobacter tekintetében történő módosításáról (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - határidő: 2017. augusztus 5.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kálium-karbonát (E 501) hámozott, darabolt és aprított gyümölcsön vagy zöldségen való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - határidő: 2017. július 3.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - határidő: 2017. augusztus 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2013/162/EU határozatnak a 2017–2020 közötti időszakra vonatkozó tagállami éves kibocsátási jogosultságok felülvizsgálata érdekében történő módosításáról (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - határidő: 2017. július 29.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata az EN ISO 17994:2014 szabványnak a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó szabványként történő meghatározásáról (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - határidő: 2017. augusztus 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2014/256/EU határozatnak a feldolgozott papírtermékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - határidő: 2017. augusztus 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2018-as referenciaév tekintetében történő végrehajtásáról (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - határidő: 2017. augusztus 16.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE.


15. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a banánra vonatkozó forgalmazási előírások megállapításáról, e forgalmazási előírásoknak való megfelelés ellenőrzéséről és a banánágazatban a tájékoztatásokra vonatkozó követelményekről szóló 1333/2011/EU végrehajtási rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 3.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


16. Az EKB hatáskörei és ellenőrzési joga (vita időszerű kérdésekről)

Az EKB hatáskörei és ellenőrzési joga (2017/2690(RSP))

Felszólal: Joachim Starbatty bevezeti a vitát.

Felszólal: Carmelo Abela (a Tanács soros elnöke) és Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan és Pedro Silva Pereira.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík és Marisa Matias.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.


17. Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon ***I (vita)

Jelentés az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Carlos Zorrinho (az ITRE bizottság véleményének előadója), Marco Zullo (az IMCO bizottság véleményének előadója), Sabine Verheyen (a CULT bizottság véleményének előadója) és Angelika Niebler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec és Notis Marias.

Felszólal: Andrus Ansip és Jean-Marie Cavada.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.7. pont .


18. A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítéséről szóló (EU) 2017/458 rendelet végrehajtása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítéséről szóló (EU) 2017/458 rendelet végrehajtása (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský és Monica Macovei, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Georgios Epitideios, független.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.


19. Közúti közlekedés az Európai Unióban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Közúti közlekedés az Európai Unióban (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto és Andor Deli.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec és Deirdre Clune.

Felszólal: Phil Hogan.

Felszólal: Peter van Dalen és Michael Cramer kérdést tesz fel Phil Hogannek, aki válaszol arra.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Karima Delli, a TRAN bizottság nevében, a közúti fuvarozásról az Európai Unióban (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.12. pont .


20. Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása (vita)

Jelentés az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról [2015/2059(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Joachim Schuster, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Joachim Starbatty, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz és Bernd Lange.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil és Paloma López Bermejo.

Felszólal: Cecilia Malmström és Adam Szejnfeld.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .


21. A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000037/2017) felteszi: Bernd Lange és Sajjad Karim, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Fernando Ruas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert és Arne Lietz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a júniusi ülésen.


22. Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról - A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése/a halászati kereskedelmi jegyzőkönyvről folytatott közelmúltbeli tárgyalások (vita)

Ajánlás az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, a Norvég Királyság és az Európai Unió közötti, a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Borrelli (A8-0072/2017)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000023/2017) felteszi: Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése/a halászati kereskedelmi jegyzőkönyvről folytatott közelmúltbeli tárgyalások (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange kifejti a kérdést és David Borrelli előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja), aki válaszol a kérdésre is.

Felszólal: Artis Pabriks, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Phil Hogan és David Borrelli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.4. pont .


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 603.781/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat