Indiċi 
Minuti
PDF 278kWORD 80k
L-Erbgħa, 17 ta' Mejju 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta' April 2017 (dibattitu)
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Tħejjija tas-summit tal-G7 (dibattitu)
 9.Seduta solenni - Nazzjonijiet Uniti
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.2.Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.3.FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.4.Skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja * (votazzjoni)
  
10.5.Oġġezzjoni għal att delegat: L-identifikar ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (votazzjoni)
  
10.6.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qoton ġenetikament modifikat GHB119 (votazzjoni)
  
10.7.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9 (votazzjoni)
  
10.8.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (votazzjoni)
  
10.9.Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Setgħat u kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu topiku)
 17.Il-portabilità transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern ***I (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/458 dwar it-tisħiħ tal-verifiki abbażi ta' bażijiet tad-data fuq il-fruntieri esterni (dibattitu)
 19.It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 20.L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea (dibattitu)
 21.Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (dibattitu)
 22.Ftehim bejn l-UE, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021 - Iż-żieda fid-dazji Norveġiżi fuq il-prodotti agrikoli/in-negozjati riċenti dwar il-protokolll dwar il-kummerċ tal-ħut (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.10.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali kontra l-Omofobija u t-Transfobija u fakkar li l-Parlament ser jivvota għada fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, imressqa biex jingħalaq id-dibattitu, dwar l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-Kunsill dwar l-LGBTI, b'mod partikolari fir-rigward tal-persekuzzjoni tal-irġiel (meqjusa bħala) omosesswali fiċ-Ċeċenja, ir-Russja (punt 13 tal-Minuti ta' 16.5.2017).


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei u Notis Marias, f'isem il-Grupp ECR, dwar iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Cécile Kashetu Kyenge, f'isem il-Grupp S&D, dwar iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar iż-Żambja, b'mod partikolari l-każ ta' Hakainde Hichilema B8-0372/2017).

II.   L-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u Kostas Chrysogonos, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Etjopja, b'mod partikolari l-każ ta' Dr Merera Gudina (B8-0377/2017).

III.   Is-Sudan t'Isfel (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-Sudan t'Isfel (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-Sudan t'Isfel (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sudan t'Isfel (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-Sudan t'Isfel (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk u Javier Couso Permuy, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sudan t'Isfel (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-Sudan t'Isfel (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sudan t'Isfel (B8-0370/2017).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000038/2017) imressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 15 ta' Mejju 2017 (punt 16 tal-Minuti ta' 15.5.2017).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta' 17.5.2017.


5. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2017/2656(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' April 2017 (punt 14 tal-Minuti ta' 26.4.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller u Silvia Costa, f'isem il-grupp S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck u Louis Michel, f'isem il-grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-grupp GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde u Sven Giegold, f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Votazzjoni: punt 10.8 tal-Minuti ta' 17.5.2017.


6. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta' April 2017 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta' April 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, u Herbert Reul.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Luke Ming Flanagan biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Herbert Reul, li wieġeb, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel u Elmar Brok.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi u Jean-Paul Denanot.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi ta': Michel Barnier (Kap negozjatur) u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbret li rċeviet talba għal votazzjoni fil-Parlament skont l-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura min-naħa tal-gruppi GUE/NGL, ALDE, EFDD u ECR dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat CULT li jidħol f'negozjati interistituzzjonali fuq il-bażi tar-rapport dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu (Rapporteurs: Sabine Verheyen u Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) imħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 15 ta' Mejju 2017 (punt 7 tal-Minuti ta' 15.5.2017).

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat CULT li jidħol f'negozjati interistituzzjonali se ssir għada, il-Ħamis 18 ta' Mejju 2017.

Il-President ħabbret li ma rċeviet l-ebda talba dwar id-deċiżjonijiet tal-Kumitati INTA, ITRE, IMCO, PECH u LIBE li jidħlu f'negozjati interistituzzjonali mħabbrin fil-Minuti tat-Tnejn 15 ta' Mejju 2017 (punt 7 tal-Minuti ta' 15.5.2017).

Il-Kumitati INTA, ITRE, IMCO, PECH u LIBE, għaldaqstant, setgħu jibdew in-negozjati wara li għaddiet l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


8. Tħejjija tas-summit tal-G7 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tas-summit tal-G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) u Carmelo Abela (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica u Jeppe Kofod.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini.

Interventi ta': Carmelo Abela u Jyrki Katainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

9. Seduta solenni - Nazzjonijiet Uniti

Mill-12.05 san-12.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' António Guterres, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


10.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja - FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0209)


10.2. Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità [2015/2283(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju [2016/2243(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0211)


10.4. Skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni (P8_TA(2017)0212)


10.5. Oġġezzjoni għal att delegat: L-identifikar ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, Claude Moraes u Judith Sargentini f'isem il-Kumitat LIBE, dwar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-24 ta' Marzu 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tat-tħassir tal-Guyana mit-tabella fil-punt I tal-Anness u ż-żieda tal-Etjopja f'dik it-tabella (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0213)


10.6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qoton ġenetikament modifikat GHB119 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura minn Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis u Sirpa Pietikäinen, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew ikunu prodotti minn qoton ġenetikament modifikat GHB119 (BCS-GHØØ5-8) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel - Rapporteur: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0214)


10.7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura minn Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis u Sirpa Pietikäinen, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (2017/2674(RSP)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (B8-0292/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0215)


10.8. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2016/2798(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' April 2017 (punt 14 tal-Minuti ta' 26.4.2017).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 17 ta' Mejju 2017 (punt 4 tal-Minuti ta' 17.5.2017).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (B8-0295/2017)

Adozzjoni (P8_TA(2017)0216)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0296/2017 iddekadiet.)


10.9. Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0217)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil u Branislav Škripek

Rapport Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias u Petras Auštrevičius

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek u Jan Zahradil

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias u Jiří Pospíšil.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2073/2005 fir-rigward tal-Campylobacter fil-karkassi tat-tiġieġ tas-simna (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - skadenza: 5 ta' Awwissu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-karbonat tal-potassju (E 501) fuq frott u ħxejjex imqaxxra, imqatta’ u mqatta’ bċejjeċ bċejjeċ (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - skadenza: 3 ta' Lulju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li tissupplimenta lid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’rabta mal-prinċipji u l-linji gwida dwar il-prassi tajba tal-manifattura tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - skadenza: 10 ta' Awwissu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2013/162/UE biex tirrevedi l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet tal-Istati Membri għall-perjodu mill-2017 sal-2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - skadenza: 29 ta' Lulju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli tal-Proċedura)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tispeċifika, skont id-Direttiva 2006/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, EN ISO 17994:2014 bħala l-istandard dwar l-ekwivalenza ta’ metodi mikrobijoloġiċi (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - skadenza: 9 ta' Awwissu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2014/256/UE, sabiex ittawwal il-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta tal-UE għall-prodotti tal-karta ttrasformata (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - skadenza: 4 ta' Awwissu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni għas-sena ta’ referenza 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - skadenza: 16 ta' Awwissu 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ITRE.


15. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat intbagħat lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jirrettifika ċerti verżjonijiet lingwistiċi tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1333/2011 li jistabbilixxi l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-banana, regoli dwar il-verifika tal-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u r-rekwiżiti għan-notifikazzjonijiet fis-settur tal-banana (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-3 ta' Mejju 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli AGRI


16. Setgħat u kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu topiku)

Setgħat u kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew (2017/2690(RSP))

Intervent ta': Joachim Starbatty biex iniedi d-dibattitu.

Interventi ta': Carmelo Abela (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan u Pedro Silva Pereira.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík u Marisa Matias.

Intervent ta': Andrus Ansip.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Il-portabilità transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Carlos Zorrinho (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Marco Zullo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Sabine Verheyen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT) u Angelika Niebler f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Victor Negrescu f'isem il-Grupp S&D, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Stanislav Polčák, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, u Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle u Bogdan Brunon Wenta.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec u Notis Marias.

Interventi ta': Andrus Ansip u Jean-Marie Cavada.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.7 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


18. Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/458 dwar it-tisħiħ tal-verifiki abbażi ta' bażijiet tad-data fuq il-fruntieri esterni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/458 dwar it-tisħiħ tal-verifiki abbażi ta' bażijiet tad-data fuq il-fruntieri esterni (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský u Monica Macovei, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, u Georgios Epitideios Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

Interventi ta': Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev u Marijana Petir.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec u Eleftherios Synadinos.

Intervent ta': Andrus Ansip.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter Lundgren f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto u Andor Deli.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka u Agnes Jongerius.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec u Deirdre Clune.

Intervent ta': Phil Hogan.

Interventi ta': Peter van Dalen u Michael Cramer biex jagħmlu mistoqsija lil Phil Hogan li dan tal-aħħar weġibha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Karima Delli, f'isem il-Kumitat TRAN, dwar it-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.12 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


20. L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Korea [2015/2059(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Joachim Schuster f'isem il-Grupp S&D, Joachim Starbatty f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz u Bernd Lange.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Paloma López Bermejo.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Adam Szejnfeld.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


21. Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000037/2017) imressqa minn Bernd Lange u Sajjad Karim, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: dwar is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Fernando Ruas f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angelo Ciocca f'isem il-Grupp ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert u Arne Lietz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Jiří Pospíšil.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: perjodu ta' sessjoni ta' Ġunju.


22. Ftehim bejn l-UE, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021 - Iż-żieda fid-dazji Norveġiżi fuq il-prodotti agrikoli/in-negozjati riċenti dwar il-protokolll dwar il-kummerċ tal-ħut (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u r-Renju tan-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021, il-Ftehim bejn ir-Renju tan-Norveġja u l-Unjoni Ewropea dwar Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż għall-perjodu 2014-2021, il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Renju tan-Norveġja u l-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Iżlanda [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000023/2017) imressqa minn Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Iż-żieda fid-dazji imposti fin-Norveġja fuq prodotti agrikoli/in-negozjati riċenti dwar il-protokoll dwar il-kummerċ tal-ħut (2016/0052(NLE)) v(2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija u David Borrelli ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni), li wieġeb ukoll għall-mistoqsija.

Interventi ta': Artis Pabriks f'isem il-Grupp PPE, Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen u Christel Schaldemose.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Phil Hogan u David Borrelli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.4 tal-Minuti ta' 18.5.2017.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 603.781/OJJE).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Avviż legali - Politika tal-privatezza