Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург

2. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил нито едно искане относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от вторник, 16 май 2017 г. (точка 2 от протокола от 16.5.2017 г).

Комисиите BUDG и ECON следователно могат да започнат преговорите след изтичането на срока, предвиден в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност