Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έλαβε καμία αίτηση σχετικά με τις αποφάσεις για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα πρακτικά της Τρίτης 16 Μαΐου 2017 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Οι επιτροπές BUDG και ECON ήταν συνεπώς σε θέση να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου