Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut yhtään pyyntöä toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin tiistaina 16. toukokuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 16.5.2017, kohta 2).

BUDG- ja ECON-valiokunta ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö