Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 mei 2017 - Straatsburg

2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van dinsdag 16 mei 2017 (punt 2 van de notulen van 16.5.2017).

De Commissies BUDG en ECON konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid