Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg

2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z utorka 16. mája 2017 (bod 2 zápisnice zo dňa 16.5.2017).

Výbory BUDG a ECON preto mohli začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia