Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 18., Csütörtök - Strasbourg

3. A kétállami megoldás megvalósítása a Közel-Keleten (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A ciszjordániai, többek között a telepekkel kapcsolatos helyzet (2016/2998(RSP))

A vita időpontja: 2016. november 22. (2016.11.22-i jegyzőkönyv, 11. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a közel-keleti helyzet két állam elvén alapuló megoldásáról (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post és Edouard Martin, az S&D képviselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzet két állam elvén alapuló megoldásáról (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzet két állam elvén alapuló megoldásáról (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva és Martina Michels, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzet két állam elvén alapuló megoldásáról (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzet két állam elvén alapuló megoldásáról (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.10. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat