Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 18., Csütörtök - Strasbourg

4. A Szíriára vonatkozó uniós stratégia (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szíriára vonatkozó uniós stratégia (2017/2654(RSP))

A vita időpontja: 2017. május 16. (2017.5.16-i jegyzőkönyv, 10. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga és Mark Demesmaeker, az ECR képviselőcsoport nevében, a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo és Ángela Vallina, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szíriáról (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics és Claude Turmes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica és Bogdan Andrzej Zdrojewski, a PPE képviselőcsoport nevében, a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.11. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat