Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 18 ta' Mejju 2017 - Strasburgu

4. L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-Istrateġija tal-UE dwar is-Sirja (2017/2654(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 16 ta' Mejju 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 16.5.2017).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga u Mark Demesmaeker, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea u Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, dwar l-Istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo u Ángela Vallina, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics u Claude Turmes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica u Bogdan Andrzej Zdrojewski, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Istrateġija tal-UE rigward is-Sirja (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Votazzjoni: punt 11.11 tal-Minuti ta' 18.5.2017.

Avviż legali - Politika tal-privatezza