Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 18., Csütörtök - Strasbourg

6. Az áthelyezés megvalósítása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az áthelyezés megvalósítása (2017/2685(RSP))

A vita időpontja: 2017. május 16. (2017.5.16-i jegyzőkönyv, 3. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera és Michał Boni, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos és Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans és Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva és Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a migránsok Unión belüli áthelyezésének megvalósításáról (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek és Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a migránsok Unión belüli áthelyezésének megvalósításáról (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton és Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a migránsok Unión belüli áthelyezésének megvalósításáról (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Szavazás: 2017.5.18-i jegyzőkönyv, 11.14. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat