Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2302(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0139/2017

Debatter :

PV 18/05/2017 - 8
CRE 18/05/2017 - 8

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0222

Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

8. Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik - Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (debatt)
CRE

Betänkandeom rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik [2016/2302(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Betänkande om framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken [2016/2303(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Andrey Novakov och Ruža Tomašić redogjorde för betänkandena.

Talare: Daniele Viotti (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Miguel Viegas (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Maria Spyraki för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Dimitrios Papadimoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, som avböjde en fråga ("blått kort") från Franc Bogovič, och Eleftherios Synadinos.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič och Viorica Dăncilă.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini och Victor Negrescu.

Talare: Corina Crețu, Andrey Novakov och Ruža Tomašić.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 18.5.2017 och punkt 11.6 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy