Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2683(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0358/2017

Συζήτηση :

PV 18/05/2017 - 9.3
CRE 18/05/2017 - 9.3

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0220

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

9.3. Νότιο Σουδάν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 και B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský και Javier Nart παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Maria Grapini και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Νότης Μαριάς και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει Corina Crețu, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, για την κατάσταση των Τατάρων στην Κριμέα, Σωτήριος Ζαριανόπουλος και Eleonora Forenza για τη χθεσινή επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Petro Porochenko στο Στρασβούργο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου