Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

9. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 2).


9.1. Sambia ja erityisesti Hakainde Hichileman tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ja B8-0372/2017 (2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta ja António Marinho e Pinto esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta ja Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Corina Crețu, komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.1.


9.2. Etiopia ja erityisesti Merera Gudinan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot ja Notis Marias.

Corina Crețu, komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.2.


9.3. Etelä-Sudan

Päätöslauselmaesitykset B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ja B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský ja Javier Nart esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Maria Grapini ja Marek Jurek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias ja Fabio Massimo Castaldo.

Corina Crețu, komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Tunne Kelam Krimin tataarien tilanteesta; Sotirios Zarianopoulos ja Eleonora Forenza Ukrainan presidentin Petro Porošenkon eilisestä vierailusta Strasbourgiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö