Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

9.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 05 17 protokolo 2 punktas)


9.1. Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 ir B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta ir António Marinho e Pinto pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, ir Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Corina Crețu, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.1 punktas


9.2. Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ir B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot ir Notis Marias.

Kalbėjo Corina Crețu, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.2 punktas


9.3. Pietų Sudanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 ir B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský ir Javier Nart pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Maria Grapini ir Marek Jurek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Corina Crețu, Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.3 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Tunne Kelam dėl Krymo totorių padėties, Sotirios Zarianopoulos ir Eleonora Forenza dėl Ukrainos prezidento Petro Porochenko vakarykščio vizito Strasbūre.

Teisinė informacija - Privatumo politika