Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.5.2017.)


9.1. Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema

Resolutionsförslag B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017 och B8-0372/2017(2017/2681(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Brunon Wenta och António Marinho e Pinto redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Corina Crețu, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 18.5.2017.


9.2. Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina

Resolutionsförslag B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Jordi Solé, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Tunne Kelam och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, Jean-Paul Denanot och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 18.5.2017.


9.3. Sydsudan

Resolutionsförslag B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017 och B8-0370/2017 (2017/2683(RSP))

Ignazio Corrao, Bas Belder, Jordi Solé, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey, Tomáš Zdechovský och Javier Nart redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Maria Grapini och Marek Jurek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Pavel Svoboda, Notis Marias och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Corina Crețu, för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 18.5.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Tunne Kelam, om situationen för Krimtatarerna; Sotirios Zarianopoulos och Eleonora Forenza om den ukrainske presidentens, Petro Porochenko, besök i går i Strasbourg.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy