Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

10. Parlamentets sammansättning

Sylvie Goulard och Marielle de Sarnez har utnämnts till försvarsminister respektive europaminister vid ministeriet för europafrågor och utrikesfrågor, med verkan från den 18 maj 2017.

Detta noterades av parlamentet, i enlighet med artikel 3.2 andra stycket, som, i enlighet med artikel 7.1 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val samt artikel 3.2 andra stycket och artikel 4.1 i arbetsordningen, fastställde att deras platser var vakanta från och med den 18 maj 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy