Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2682(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0369/2017

Keskustelut :

PV 18/05/2017 - 9.2
CRE 18/05/2017 - 9.2

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.2
CRE 18/05/2017 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0219

Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

11.2. Etiopia ja erityisesti Merera Gudinan tapaus (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0369/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 ja B8-0377/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere ja Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ja Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0219)

(Päätöslauselmaesitys B8-0375/2017 raukesi.)

Puheenvuorot:

Charles Tannockin suulliset tarkistukset tarkistukseen 2 ja johdanto-osan M kappaleeseen hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö