Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0369/2017

Debatter :

PV 18/05/2017 - 9.2
CRE 18/05/2017 - 9.2

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.2
CRE 18/05/2017 - 11.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0219

Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

11.2. Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017 (2017/2682(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0369/2017

(ersätter B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0376/2017 och B8-0377/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Michael Gahler, Julia Pitera, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Inese Vaidere och Giovanni La Via, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Notis Marias, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Arne Gericke och Urszula Krupa, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen,

—   Jordi Solé, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Beatrix von Storch, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini och Laura Ferrara, för EFDD-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0219)

(Resolutionsförslag B8-0375/2017 bortföll.)

Inlägg:

Charles Tannock presenterade muntliga ändringar till ändringsförslag 2 och skäl M. De muntliga ändringarna beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy