Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0151(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0192/2017

Внесени текстове :

A8-0192/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0364

Протокол
Четвъртък, 18 май 2017 г. - Страсбург

11.8. Решение за започване на междуинституционални преговори: Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския параламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчици: Sabine Verheyen и Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 18.5.2017 г)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Hannu Takkula, от името на групата ALDE, за да поиска отлагане на гласуването в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, Ангел Джамбазки в подкрепа на искането и Sabine Verheyen против искането.

С електронно гласуване (245 гласа „за“, 353 гласа „против“, 25 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Правна информация - Политика за поверителност