Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0151(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0192/2017

Ingediende teksten :

A8-0192/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0364

Notulen
Donderdag 18 mei 2017 - Straatsburg

11.8. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie [COM(2016)0287 - C8-0193/2016- 2016/0151(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 18.5.2017)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, die verzoekt de stemming uit te stellen overeenkomstig artikel 190 van het Reglement, Angel Dzhambazki die zich uitspreekt voor het verzoek, en Sabine Verheyen die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (245 voor, 353 tegen, 25 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Juridische mededeling - Privacybeleid